Homepage


La Fundació Scito és una organització privada sense ànim de lucre, situada en València, que realitza activitats de caràcter internacional orientades a la promoció, el desenvolupament i el suport a l’estudi, l’avanç, la conservació i la divulgació del patrimoni cultural, científic i tecnològic.