Conferències

Fundació Scito té un compromís amb la societat. Es per este motiu que, des de 2019, ha organitzat esdeveniments que tracten temàtiques d'interés social. Entre els nostres events destaquem CClival i El Port a debat.

Projectes externs

24th International conference on solid state ionics

El focus d’aquesta conferència serà com promoure la investigació bàsica, el descobriment de materials i el processament de materials per a l’aplicació en els dispositius electroquímics necessaris amb urgència per aconseguir la transició energètica verda. També ens centrarem en les tècniques avançades de caracterització i modelatge necessàries per donar suport i accelerar aquest procés. Finalment, tractarem l’aplicació en una varietat de dispositius, incloses aplicacions noves en electrònica.

Organitzadors: SSI Local Commitee, Fundació Scito

ChemBio VI

La VI reunió bienal del GEQB (ChemBioVI) va reunir científics de renom mundial per compartir la seva recent investigació i visió del futur, per discutir els darrers avenços en la comprensió de les relacions entre biomecanismes/estructura-activitat, nous productes i avenços en els nostres comprensió dels factors que promouen la traducció de la ciència bàsica a l’ús clínic.

Organitzadors: GEQB (RSEQ), Fundació Scito

SUNRISE: Energy Sustainability and Water

Celebrat al setembre de 2021.

El tema d’aquest simposi va ser “Powering Green Recovery” i va incloure una sessió de presentació de tecnologia, així com sessions sobre PV, ciències socials i indústria. Amb els efectes de la pandèmia que s’han fet sentir a tot el món i l’aproximació de la COP26, s’ha pensat en la millor manera d’estimular una recuperació que beneficiï el medi ambient, l’economia i les persones. A SUNRISE, teníem com a objectiu contribuir a una recuperació verda global mitjançant la investigació i el lliurament de solucions innovadores d’energia renovable mitjançant la nostra col·laboració global d’equips i indústries de recerca líders.

Organitzadors: Sunrise, Fundació Scito

SUNRISE: Energy Sustainability and Water

Celebrat al febrer de 2021.

Aquesta conferència reunia acadèmics, estudiants i professionals de la indústria del Regne Unit i de la divisió Sud en el camp de l’energia solar i altres tecnologies d’energia renovable dissenyades per al desenvolupament rural sostenible. Alguns dels temes tractats van ser la deterioració de la qualitat de l’aigua potable i les solucions per a fer-la pures, el reciclatge de bateries de liti, solucions d’emmagatzematge d’energia sostenible i mini xarxes solars per a l’accés a l’energia.

Organitzadors: Sunrise, Fundació Scito

Electron Beam Spectroscopy for Nano-Optics

Celebrat al juny de 2021
L’estudi de la llum a nanoescala ha experimentat un creixement espectacular en els últims anys. Per a avançar encara més en aquest camp, és essencial desenvolupar noves tècniques de caracterització que siguin capaces de generar, sondejar i controlar la llum a escales de longitud molt per sota del límit de difracció de la llum. Diferents estudis van ser posats sobre la taula en aquest esdeveniment que reunia experts del sector.

Organitzadors: AMOLF, Fundació Scito

SUNRISE: Solar Energy Technologies for Sustainable Rural Development

Celebrado en septiembre de 2020.
Esta conferencia reunía a académicos, estudiantes y profesionales de la industria del Reino Unido y de la división Sur en el campo de la energía solar y otras tecnologías de energía renovable diseñadas para el desarrollo rural sostenible. Aspectos como la financiación de los proyectos y la participación de la ciudadanía fueron tratados en este evento.

Organizadores: Sunrise, Fundació Scito

Projectes propis

L'ampliació del Port de València a debat

Celebrat durant els mesos de juny i juliol de 2020.

L’ampliació del port de València és des de l’any 1886 un tema que causa controvèrsia a causa del complicat equilibri entre el creixement econòmic i la sostenibilitat, l’ampliació de les vies de comunicació i la protecció del territori. Fundació Scito i la Càtedra Territorial Valenciana van convidar als principals agents implicats per a debatre sobre el projecte.

Organitzadors: Fundació Scito, Càtedra Territorial Valenciana

Impactes del canvi climàtic en el territori i la societat valenciana. Efectes, mitigació i adaptació

Celebrat al maig de 2020

CCliVal és una conferència en línia que reunia experts i ciutadans per a analitzar els impactes i els efectes del canvi climàtic al nostre territori. Es tractaren quatre punts claus: els efectes mediambientals, la gestió administrativa per part de les institucions, l’educació ambiental i la percepció social de la crisi climàtica. 

Organizadors: Fundació Scito, Caixa Popular

Pròximes conferències nanoGe