Conferències

Fundació Scito té un compromís amb la societat. Es per este motiu que, des de 2019, ha organitzat esdeveniments que tracten temàtiques d'interés social. Entre els nostres events destaquem CClival i El Port a debat.

Projectes propis

L'ampliació del Port de València a debat

Celebrat durant els mesos de juny i juliol de 2020.

L’ampliació del port de València és des de l’any 1886 un tema que causa controvèrsia a causa del complicat equilibri entre el creixement econòmic i la sostenibilitat, l’ampliació de les vies de comunicació i la protecció del territori. Fundació Scito i la Càtedra Territorial Valenciana van convidar als principals agents implicats per a debatre sobre el projecte.

Organitzadors: Fundació Scito, Càtedra Territorial Valenciana

Impactes del canvi climàtic en el territori i la societat valenciana. Efectes, mitigació i adaptació

Celebrat al maig de 2020

CCliVal és una conferència en línia que reunia experts i ciutadans per a analitzar els impactes i els efectes del canvi climàtic al nostre territori. Es tractaren quatre punts claus: els efectes mediambientals, la gestió administrativa per part de les institucions, l’educació ambiental i la percepció social de la crisi climàtica. 

Organizadors: Fundació Scito, Caixa Popular

Projectes externs

SUNRISE: Energy Sustainability and Water

Celebrat al febrer de 2021.

Aquesta conferència reunia acadèmics, estudiants i professionals de la indústria del Regne Unit i de la divisió Sud en el camp de l’energia solar i altres tecnologies d’energia renovable dissenyades per al desenvolupament rural sostenible. Alguns dels temes tractats van ser la deterioració de la qualitat de l’aigua potable i les solucions per a fer-la pures, el reciclatge de bateries de liti, solucions d’emmagatzematge d’energia sostenible i mini xarxes solars per a l’accés a l’energia.

Organitzadors: Sunrise, Fundació Scito

Electron Beam Spectroscopy for Nano-Optics

Celebrat al juny de 2021
L’estudi de la llum a nanoescala ha experimentat un creixement espectacular en els últims anys. Per a avançar encara més en aquest camp, és essencial desenvolupar noves tècniques de caracterització que siguin capaces de generar, sondejar i controlar la llum a escales de longitud molt per sota del límit de difracció de la llum. Diferents estudis van ser posats sobre la taula en aquest esdeveniment que reunia experts del sector.

Organitzadors: AMOLF, Fundació Scito

SUNRISE: Solar Energy Technologies for Sustainable Rural Development

Celebrado en septiembre de 2020.
Esta conferencia reunía a académicos, estudiantes y profesionales de la industria del Reino Unido y de la división Sur en el campo de la energía solar y otras tecnologías de energía renovable diseñadas para el desarrollo rural sostenible. Aspectos como la financiación de los proyectos y la participación de la ciudadanía fueron tratados en este evento.

Organizadores: Sunrise, Fundació Scito

Pròximes conferències nanoGe