Sobre nosaltres

La Fundació Scito és una organització privada sense ànim de lucre*, situada en València, que realitza activitats de caràcter internacional orientades a la promoció, el desenvolupament i el suport a l’estudi, l’avanç, la conservació i la divulgació del patrimoni cultural, científic i tecnològic.

Principis d’actuació de la Fundació Scito

La Fundació Scito promou la difusió, l’educació i l’intercanvi d’informació i coneixements científics a escala mundial. La visió de la Fundació en l’àmbit científic defuig tota mena de localismes i trasllada l’àmbit de les seues actuacions al món sencer. En aquest sentit, la Fundació s’imposa com a principis rectors les directrius de l’ethos científic clàssic. Aquests principis poden caracteritzar-se de la manera següent:

  • Universalisme: Es considera que no existeixen fonts privilegiades de coneixement. Per tant, no es poden rebutjar contribucions científiques per raó de raça, nacionalitat, gènere o algun altre criteri irrellevant.
  • Comunisme: Es considera que el coneixement científic és públic i lliure; és a dir, a disposició de tothom.
  • Desinterès: Es considera que el coneixement científic no està sotmès a criteris mercantilistes.
  • Escepticisme organitzat: es considera que no hi ha cap coneixement absolut i immutable. És a dir, els coneixements científics sempre són revisables en funció de noves aportacions.

La Fundació Scito admet que les institucions científiques, com a actors globals, poden desviar-se de les directrius anteriors per raons múltiples. Encara que n’és plenament conscient, de les desviacions i les pressions, la fundació té el propòsit ferm d’ajustar-se als principis que s’han descrit. La visió universalista orienta la Fundació a realitzar una separació clara entre els governs dels estats (amb les seues polítiques) i la ciutadania d’aquests estats, que en cap cas pot ser discriminada en l’accés o difusió del coneixement científic. La visió pública del coneixement científic obliga la Fundació a posar a l’abast de tothom les aportacions que la comunitat vulga difondre o comunicar, sense cap pretensió lucrativa. L’escepticisme situa el coneixement científic en l’àmbit del debat públic. Per tant, la Fundació Scito considera que l’organització de congressos i reunions científiques en llocs diferents del món és una manera adequada i positiva de contribuir als seus objectius, tot respectant els principis rectors.

Tanmateix, la Fundació Scito se sent arrelada al País Valencià, un país de la Mediterrània occidental amb vincles culturals i lingüístics seculars amb altres territoris de llengua catalana. Això empeny la Fundació a promoure el foment, la difusió, l’aprenentatge i la comunicació pública d’obres literàries i culturals dins de l’àmbit lingüístic propi.

* Inscrita al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el nombre 607V