Condicions Generals de Compra-Venda

Introducció

L’acceptació del present document contractual, que regirà en la contractació de productes a través del lloc web www.scito.org, comporta que l’usuari ha llegit i comprèn l’ací exposat. Així mateix posseeix la capacitat necessària per a contractar assumint totes les obligacions que s’arrepleguen en aquest document.

Igualment, el prestador es reserva el dret a modificar les condicions d’ús de la web sense que açò puga afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. Per aquest motiu és la seua responsabilitat llegir-les periòdicament ja que les condicions vigents en el moment d’ús del lloc web o de la celebració del contracte seran les que se li aplicaran. Per a açò, s’obligarà al client llegir les presents Condicions de Venda i Política de Privadesa cada vegada que realitze una compra.

Identitat de les parts

D’una banda, està l’empresa Fundació Scito està domiciliada en el carrer C/. Campoamor, 73, Bj. Izq – 46022 València (Espanya).

I, d’una altra part, l’internauta, les dades personals del qual seran facilitats per ell mateix i tractats d’acord amb la Política de Privadesa que s’arreplega en la pròpia web de Fundació Scito. Així mateix en utilitzar nostra web es fa responsable de la veracitat de la informació aportada sobre vostè.

Objecte del contracte

Aquest document va a regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en el qual aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Limitacions de venda

Els nostres productes estan destinats a la venda UNICA I EXCLUSIVAMENT a persones majors de 18 anys de qualsevol punt geogràfic.

Procediment de compra

El procediment de contractació podrà ser realitzat en els idiomes català i anglès. En cas que poguera dur-se a terme en qualsevol altre idioma serà indicat abans d’iniciar el procediment de contractació.

Ordenar una comanda implica l’acceptació completa i incondicional de les condicions generals de venda. Per tant, el comprador no imposarà condicions contràries al venedor, llevat que hagen sigut expressament acceptades, independentment de quan siguen manades a la seua atenció.

S’informa que de conformitat amb l’article 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents: 

 1. Tramitació de la comanda

Una vegada finalitzat el procés de selecció d’articles es passa a l’apartat de confirmació de la comanda. Ací se li sol·licita al client que s’identifique en cas que s’haguera registrat abans, o en cas contrari se li demana que es registre. Aquesta confirmació fa que l’acord entre les parts siga total.

 1. Registre de clients

El client es registra emplenant en un formulari les seues dades personals i de pagament, donant-se d’alta en el sistema amb un nom d’usuari i una clau determinada. L’usuari s’ha de comprometre a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua, robatori o el possible accés no autoritzat d’un tercer, perquè així es procedisca al bloqueig de la plataforma de forma immediata.

 1. Cistella de la compra

Els articles que es desitgen adquirir hauran de ser seleccionats i afegits a la bossa de la compra mitjançant un clic sobre la icona corresponent.

En tot case la plataforma de vendes Fundació Scito informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de compra, per via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de compra i detalls dels productes comprats, així com dels impostos i taxas.

En cas de falta d’existències de qualsevol producte, el client podrà realitzar una comanda de reserva cridant-nos o escrivint a office@scito.org Si el client ja ha realitzat el pagament i en defecte d’açò no hi haguera estoc per a poder fer-se el lliurament en el termini estipulat, Fundació Scito es posarà en contacte amb el client el més ràpid possible per a informar-li del termini de lliurament benvolgut, oferir-li un producte equivalent o retornar-li l’import de la seua compra. No obstant açò, pot cridar-nos a el +34 96 325 71 60 i li retornarem l’import.

Entrega de comandes i despeses d’enviament

Es durà a terme una vegada comprovat el pagament, i es realitzarà a través del servei de correus d’Espanya.

El lliurament de la comanda es realitzarà en el domicili designat lliurement per l’usuari. Així Fundació Scito no assumeix responsabilitat alguna quan el lliurament no arribe a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguen falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no puga efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments com és l’absència del destinatari.

Si, en rebre la mercaderia, es detecta alguna deterioració o defecte en el paquet rebut, haurà de fer-ho constar abans de signar el resguard de recepció d’enviament. Una vegada obert el paquet haurà de comprovar que l’estat de la mercaderia és correcte, en cas contrari haurà de comunicar-nos-ho en el termini de 24 hores a partir de la recepció de l’enviament. Fundació Scito no es farà responsable de cap manera, si no es compleixen els advertiments citats anteriorment.

Si per algun motiu no poguérem complir amb la data de lliurament li informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir avant amb la compra establint una nova data, canviar el producte per un altre de característiques similars o bé podrà anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Les despeses d’enviament es calcularan sobre la base de:

 • Enviaments per correu ordinari (<450 gr.)
  • Espanya: 0.70€
  • Europa (incloent Groenlàndia): 3.61€
  • Altres països: 5.93€
 • Enviament per correu certificat (<500 gr.)
  • Espanya: 4.85€
  • Europa (incloent Groenlàndia): 9.30€
  • Altres països: 12.85€

Els terminis s’enviaments es determinen com segueix:

 • Enviaments per correu ordinari (<450 gr.)
  • Espanya: 2 a 4 dies laborables
  • Europa (incloent Groenlàndia): 5 a 7 dies laborables
  • Altres països: 9 a 15 dies laborables
 • Enviament per correu certificat (<500 gr.)
  • Espanya: 3 dies laborables
  • Europa (incloent Groenlàndia): 2 a 4 dies laborables
  • Altres països: 5 a 8 dies laborables

Preu y termini de validesa de l’oferta

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’IVA legalment establit. No obstant açò, aquestes despeses, llevat que s’indiquen expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. Aquests imports s’aplicaran en finalitzar el carro de la compra ja que el transport va relacionat al pes total de la comanda i el lloc d’enviament.

Els preus dels ports aplicables estan expressats en l’apartat anterior. El client assumeix que en tot case la valoració econòmica d’alguns productes podrà variar en temps real. En tot cas açò serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Si es descobreix un error en el preu de compra d’un producte que vostè va encarregar li informarem com més prompte millor perquè ens reconfirme la comanda o ho anul·le.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció al client +34 96 325 71 60 o via correu electrònic office@scito.org. En tot cas deurà enviar-se l’assumpte en el missatge o a la tele-operadora el nombre de comanda que anara assignat indicant en el correu electrònic la confirmació de la compra. Una altra forma de disposar d’informació de la seua comanda és accedint a l’àrea privada de l’usuari, en la secció de Les meues Comandes.

Formes de pagament

Únicament acceptaran pagaments realitzats a través de targeta de crèdit o dèbit o mitjançant PayPal.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari.

Dret de desistiment

Conformement a la normativa aplicable si vostè està contractant com a consumidor podrà desistir de la compra en qualsevol moment dins del termini de 14 dies naturals des de la data de lliurament de la comanda.

Podrà acreditar l’exercici del dret de desistiment en qualsevol forma admesa en dret considerant-se vàlidament exercitat mitjançant l’enviament d’un formulari de devolució que li facilitem i que pot descarregar ací: Formulari de desistiment. Una vegada imprés el mateix el client haurà d’emplenar-ho i adjuntar-ho a la seua devolució.

Les despeses directes ocasionades per la devolució seran abonats pel client, no sent objecte de devolució l’import pagat pel client en concepte de despeses d’enviament (anada i volta).

No s’acceptaran devolucions de productes desprecintats, o si els embalatges del producte i tots els seus components no són els originals o si aquests no es troben o no estan en perfecte estat. No utilitze precintes o cintes adhesives sobre els mateixos.

Una vegada revisada la mercaderia, l’import de la compra serà retornat en el termini màxim de trenta dies des de la recepció de la mercaderia retornada pel mateix mitjà que l’usuari va realitzar el pagament de la compra.

Servei d’atenció al client

Fundació Scito, posa a la disposició del client un servei d’atenció al client i que a continuació es detalla:

Atenció telefònica:

Telèfon: +34 96 325 71 60

Horari d’atenció: Dimarts, dimecres i dijuos, de 9:00h a 16:00h 

Email:

Correu electrònic: office@scito.org

Horario de atención: De dilluns a divendres, de 9:00h a 16:00h

Política de cookies

Fundació Scito, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconega el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

En tot case les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per a arreplegar informació de caràcter personal.

Pot veure més detalls en la nostra política de cookies: Política de cookies

Llei aplicable i jurisdicció

El present contracte es regeix per la legislació espanyola aplicable. Les parts acorden sotmetre’s per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte, o reclamació derivada del present contracte als jutjats i tribunals de València, per ser el lloc de celebració del contracte i de prestació dels serveis objecte del present contracte.

Recomanacions i precaucions

A continuació, s’indica algunes de les precaucions que aconsellem prendre als nostres clients:

 • Preservar el seu nom d’Usuari i la contrasenya.
 • No apuntar el nom d’usuari i contrasenya en llocs de fàcil accés.
 • Desconnectar sempre la sessió del navegador després d’haver accedit a una zona de seguretat o d’haver introduït el seu usuari o contrasenya.